Vážení zákazníci, od 8.7. do 19.7. je náš showroom v Lípě u Zlína z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Expedice vašich objednávek je však i po tuto dobu zajištěna! S dotazy ohledně krbů a kamen se můžete obracet na Jiřího Jurčáka (tel. 777733335, jiri.jurcak@krbyjurcak.cz), ohledně ostatního sortimentu a vašich objednávek přes e-shop na Zuzanu Ventrčovou (tel. 733352320, zuzana.ventrcova@krbyjurcak.cz). Děkujeme za pochopení. Za tým KRBY Jurčák, Petr Jurčák

Grily Big Green Egg jsou velmi bezpečná zařízení za předpokladu, že se používají pro svůj daný účel a dodržují se určité pokyny.

Při práci s ohněm nebo teplem musíte být vždy velmi opatrní. Totéž platí pro práci s keramickými grily BGE. Během jeho používání dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže a buďte opatrní, když zapalujete dřevěné uhlí. Mějte na paměti, že keramický povrch grilu může být horký. 

 • Nepoužívejte grily Big Green Egg uvnitř. Nezapalujte EGG v interiéru nebo v prostoru s nedostatečným větráním. I když někteří odborníci mohou používat EGG ve svých kuchyních, je to vždy v souladu se stavebními předpisy a vyžaduje to přítomnost profesionálního větrání a protipožárního systému.
 • Při použití venku zohleněte místní podmínky. Vaření na otevřeném ohni není povoleno všude. Pokud jste v kempu nebo máte piknik, musíte vždy dodržovat místní předpisy, dočasné i jiné. Je možné, že vaření na otevřeném ohni je v daném místě povoleno, ale platí zvláštní pravidla – například ve vztahu k vzdálenosti mezi varným zařízením a určitými předměty.
 • Nepoužívejte tekuté podpalovače ani jiné hořlavé kapaliny k zapálení uhlí. Prvotřídní přírodní dřevěné uhlí Big Green Egg se velmi rychle rozhoří pomocí přírodních podpalovačů nebo elektrického zapalovače. Nepoužívejte brikety, tekuté podpalovače nebo jiné hořlavé kapaliny. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky a také ke zhoršení chuti jídel připravovaných v EGG.
 • Mřížku větracích dvířek ve spodní části grilu mějte vždy během provozu zavřenou. Tím, že budete mít mřížku větracích dvířek zavřenou, zabráníte úniku jisker a vyvarujete se nebezpečí vypadnutí zbytků dřevěného uhlí z EGG, i když toto riziko je velmi malé. Mřížku potřebujete otevřít pouze při vybírání popela z EGG.
 • Nikdy nevyndávejte nebo nevkládejte keramické ohniště, pokud je horké nebo je naplněné horkým uhlím. Keramické části EGG dokáží velmi dlouho držet teplo. Počkejte tedy s vytažením nebo umístěním keramického ohniště do EGG a/nebo s nasypáním dřevěného uhlí dokud si nebudete jistí, že jak ohniště, tak uhlí jsou úplně vychladlé.
 • Vždy zkontrolujte, zda je umístěn komínek s regulačním poklopem. Bez komínku s poklopem bude teplota uvnitř grilu stoupat rychle a bez možnosti regulace a kontroly.
 • Nikdy nenahlížejte do komína pokud EGG užíváte. Komín není okno pro nahlížení. Nikdy do něj nenahlížejte, když EGG používáte a nebo když uhlí ještě dohořívá, protože horký vzduch, který stoupá nahoru komínem Vám může způsobit popálení.
 • Dbejte opatrnosti při dotýkání se vnějších částí EGG. Povrch Big Green Egg se nezahřeje a nepálí tak jako například klasický kovový gril, přesto je při používání nebo po ukončení vaření nahřátý a teplý. Vždy tedy dbejte opatrnosti a držte EGG stranou od dětí, domácích zvířat a hořlavých materiálů.
 • Pro zvedání roštu používejte vždy správné příslušenství. Při používání EGG se rošty (nerezový nebo litinový) zahřívají. Z tohoto důvodu byste měli vždy používat kleště na rošt nebo zvedač litinových roštů, abyste horký rošt bezpečně uchopili a mohli zvednout. Nezapomeňte také na kvalitní ochranné rukavice.
 • Dbejte opatrnosti při manipulaci s horkým příslušenstvím. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými komponenty a příslušenstvím EGG, jako je convEGGtor nebo pečící kámen. Vždy byste měli použít ochranné rukavice jako například rukavice EGGmitt nebo silikonové grilovací rukavice. Používáním správného příslušenství předejdete popálení. Nerezové, litinové a keramické části EGG jsou při používání velmi horké. Po vyjmutí nebo ukončení vaření je umístěte na nehořlavý povrch, kde nebudou nadosah a nechte je takto vychladnout.
 • Vždy buďte na pozoru před nebezpečím vzniku požáru! Nikdy nenechávejte zapálené Big Green Egg s otevřeným víkem bez dozoru. Při použití EGG dejte pozor na suché listy, dřevěné podlady a jiné hořlavé materiály v bezprostřední blízkosti. Při kontaktu s jiskrami nebo horkým dřevěným uhlím by mohli představovat možné vznícení a nebezpečí požáru. Vždy pozorně sledujte své okolí, když používáte EGG, abyste neohrozili osoby, zvířata, majetek nebo přírodu v okolí.
 • Zabraňte opětovnému vznícení v průběhu nebo po ukončení používání EGG. Pokud dřevěné uhlí v EGG stále hoří, nejprve pootevřete víko asi na 5 cm a takto to párkrát zopakujte než víko úplně otevřete. To umožní pomalé proudění vzduchu do EGG a zabrání opětovnému vznícení. Dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud jsou větrací dvířka i rEGGulátor poklop zavřené, může náhlý přívod vzduchu způsobit vzplanutí a nebezpečné vysoké plameny. Pokud k tomu dojde, víko okamžitě zavřete, abyste plameny uhasili. Po té než víko zcela otevřete, opět několikrát pootevřete pouze na několik centimetrů. Doporučujeme vždy použít odolné rukavice popř. odpovídající osobní ochranu.
 • Nikdy nehaste dřevěné uhlí vodou. Po skončení s EGG zavřete větrací dvířka a litinový poklop s dvojí funkcí vyměňte za keramickou uhasínací pokličku. Dřevěné uhlí přiližně po 20 minutách vyhasne. Nikdy nepoužívejte k uhašení vodu nebo jiný hasící prostředek.
 • Proč EGG tolik kouří a jak to mohu zastavit? Nadměrný dým může mít více příčin. Nežádoucí kouř (který se netvoří tím, že hoří dřevěné uhlí) může být způsoben nekvalitními podpalovači nebo dřevěným uhlím, ale může mít i jiné příčiny. Například tuk okapávající do žhnoucího uhlí při grilování také způsobuje kouř. Vaše první reakce může být, že uzavřete rEGGulátor nahoře na kopuli. Ale pak kouř zůstane uvnitř EGG, zatím co vy potřebujete, aby se kouř uvolnil a přestal se tvořit.Proto zavřete větrací dvířka ve spodní části keramické základny tak, aby se zastavil přívod vzduchu, a naopak otevřete víko rEGGulátoru, aby kouř mohl unikat. Sálavé teplo z keramiky a kontaktní teplo z roštu stačí k dokončení grilování, i když se teplota v důsledku otevření víka poněkud sníží.
 • Po grilování, během kterého kapala mastnota na dřevěné uhlí, vyčistěte rošt a nechte uhlí ještě asi 10 minut žhnout před uzavřením větracích dvířek a rEGGulátoru. Tím se spálí mastnota nebo marináda a veškeré zbytky jídla, takže můžete zahájit další vaření s čistým uhlím.

Big Green Egg udělal vše proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jeho používání. Uživatel zodpovídá za zajištění vlastní bezpečnosti a ochrany životního prostředí a vždy musí být velmi obezřetný a zacházet s EGG a souvisejícím příslušenství s opatrností a péčí.

Vlastní kamenná prodejna a sklad

Vlastní kamenná prodejna a sklad

v Lípě u Zlína, k vidění krbové vložky, kamna, grily a další

Působíme po celé ČR

Působíme po celé ČR

krby stavíme po celé ČR

Komplexní kamnářské služby

Komplexní kamnářské služby

od návrhu po realizaci

Tým odborníků

Tým odborníků

vždy připraven vám poradit s výběrem krbu, kamen, grilu, materiálů nebo příslušenství